مدافع ایرانی ترابزون اسپور در ترکیب اصلی این تیم+ عکس