سوتی بزرگ وریا غفوری در کنفرانس خبری ؛ اظهارات عجیب کاپیتان استقلال