لبخند اغواگر رابعه اسکویی /عکس

رابعه اسکویی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد و نوشت: 

لبخند

دلم نمیخواد که حرفهای ناامید کننده بزنم
فقط کاش همه اینا یه خواب بود
از خواب که پا می شدیم چند ثانیه فکر میکردیم کجایم بعد متوجه می شدیم که اینها فقط یه کابوس بوده بس
و لبخند میزدیم و از جا بلند می شدیم
و باز لبخند میزدیم
چه خوب میشد نه!!!!!
پروردگارا تمام بدی ها رو از ما ادمها دور نگهدار
.
میدونید که دوستتون دارم

رابعه اسکویی