کره‌جنوبی راه ­حل‌­ فوری برای پول‌های بلوکه شده ارائه دهد