آزاده نامداری در کنار دیا میرزا، بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی + عکس