شهرخبر

آزاده نامداری و دیا میرزا، بازیگر هندی فیلم سلام بمبئی در هتل اسپیناس

عکاس: روح الله بالش آبادی