شهرخبر

تولید 55 میلیون تُن فولاد در سال 1404 محقق نمی شود | موانع افزایش تولید سنگ آهن از 90 به 160 میلیون تُن؟ | اتحادیه اروپا، ایران را به دلیل ارزان فروشی فولاد جریمه کرد - 55 آنلاین

تولید 55 میلیون تُن فولاد در سال 1404 محقق نمی شود | موانع افزایش تولید سنگ آهن از 90 به 160 میلیون تُن؟ | اتحادیه اروپا، ایران را به دلیل ارزان فروشی فولاد جریمه کرد

55 آنلاین