شهرخبر

مرگ بیش از ۲ میلیون و ۹۳۹ هزار نفر در جهان بر اثر کرونا

به گزارش منیبان؛ طبق آخرین آمارهای جهانی ابتلاء به ویروس کرونا، طی ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۷۰۳ هزار و ۵۵۵ نفری تعداد مبتلایان به این ویروس تاکنون به ۱۳۶ میلیون و ۳ هزار و ۱۰ نفر رسیده است.

فوتی‌های ناشی از کرونا در جهان با رشد ۱۱ هزار و ۲۷۴ نفری در یک روز به تعداد ۲ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۵۸ نفر رسیده است.

آمار بهبود یافتگان نیز به ۱۰۹ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۲۱۲ نفر رسیده است.

آمار مبتلایان ۱۰ کشور اصلی درگیر شیوع کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد مبتلایان جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۳۱ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۹۸۰ نفر (۶۶ هزار و ۷۶۴ نفر)

۲. برزیل ۱۳ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۶ نفر (۶۹ هزار و ۵۹۲ نفر)

۳. هند ۱۳ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۴۶۵ نفر (۱۵۲ هزار و ۶۹۲ نفر)

۴. فرانسه ۵ میلیون و ۲۳ هزار و ۷۸۵ نفر (۴۳ هزار و ۲۸۴ نفر)

۵. روسیه ۴ میلیون و ۶۳۲ هزار و ۶۸۸ نفر (۸ هزار و ۷۰۴ نفر)

۶. بریتانیا ۴ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۴۵ نفر (۲ هزار و ۵۸۹ نفر)

۷. ترکیه ۳ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۳۳۳ نفر (۵۲ هزار و ۶۷۶ نفر)

۸. ایتالیا ۳ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۷۷ نفر (۱۷ هزار و ۵۶۷ نفر)

۹ .اسپانیا ۳ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۵۱۲ نفر (فاقد آمار اعلامی جدید)

۱۰. آلمان ۲ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۸۰۳ نفر (۱۸ هزار و ۶۹۳ نفر)

ایران در این فهرست با ۲ میلیون و ۴۹ هزار و ۷۸ نفر مبتلا و ۱۹ هزار و ۶۶۶ مبتلا جدید پانزدهمین کشور با بیشترین آمار مبتلایان کرونا در جهان است.

آمار ۱۰ کشور اول فوتی‌های ناشی از کرونا به شرح زیر است؛ اعداد داخل پرانتز تعداد فوتی‌های جدید هر کشور است.

۱. آمریکا ۵۷۵ هزار و ۵۹۳ نفر (۷۴۰ نفر)

۲. برزیل ۳۵۱ هزار و ۴۶۹ نفر (۲ هزار و ۵۳۵ نفر)

۳. مکزیک ۲۰۷ هزار و ۲۰ نفر (۸۷۴ نفر)

۴. هند ۱۶۸ هزار و ۳۰۵ نفر (۸۳۸ نفر)

۵. بریتانیا ۱۲۷ هزار و ۸۰ نفر (۴۰ نفر)

۶. ایتالیا ۱۱۳ هزار و ۹۲۳ نفر (۳۴۴ نفر)

۷. روسیه ۱۰۲ هزار و ۶۴۹ نفر (۴۰۲ نفر)

۸. فرانسه ۹۸ هزار و ۶۰۲ نفر (۲۰۷ نفر)

۹. آلمان ۷۸ هزار و ۸۵۸ نفر (۱۶۹ نفر)

۱۰. اسپانیا ۷۶ هزار و ۳۲۸ نفر (فاقد آمار اعلامی جدید)

ایران در این فهرست با ۶۴ هزار و ۲۳۲ نفر فوتی و ۱۹۳ فوتی جدید دوازدهمین کشور با بیشترین آمار فوتی‌های کرونا در جهان است.