تصاویر | برگزاری مراسم ختم چندهزار نفری در شوش | رئیس علوم پزشکی اهواز: هر چه تلاش می کنیم بر باد می رود