اماکن تاریخی و گردشگری استان اصفهان به مدت ۲ روز تعطیل شدند