شهرخبر

ممنوعیت ورود به تمام پارک های تهران در روز طبیعت

 ممنوعیت ورود به تمام پارک های تهران در روز طبیعت

سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، ورود و توقف خودرو مقابل تمام پارک های تهران در روز ۱۳ فروردین ماه ممنوع است.