آمادگی پلیس راهور تهران برای ممنوعیت احتمالی تردد در روز 13 فروردین