دولت و سازمان‌ها در بحث جهش تولید حرکت‌های خوبی داشتند/ در بخش توزیع مشکلات زیادی داشتیم/ امروز حتی کالاهای قاچاق از مبادی رسمی وارد می‌شود/ اوایل انقلاب برخوردها حساب شده بود