واکنش آزاده نامداری به مرگ انصاریان و میناوند چه بود؟