شوهر و بچه آزاده نامداری کجا بودند؟! / او تنها بود!