شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#مشهد#مرغ#روغن#جمعه#امام جمعه

علم‌الهدی: چرخ زندگی مردم پشت صف مرغ و روغن است!

امام جمعه مشهد تصریح کرد: بزرگترین لغت شیطانی مردسالاری و زن سالاری در زندگی مشترک است؛ هر دوی این لغات وسوسه است، در زندگی باید عشق سالاری باشد.