شهرخبر

شاخ کانون وکلا شکست، مردم منتظر شکستن شاخ سلطنت پزشکان هستند - تحریریه

مجلس توانست با ابزار قانون انحصار کانون وکلا را بشکند و حالا مردم در انتظار شکستن شاخ کانون پزشکان هستند!

تحریریه