شهرخبر

برنامه نوادگان محمود افغان برای نابودی ایران

برنامه نوادگان محمود افغان برای نابودی ایران

با تکمیل آبگیری سد کمال خان در ولایت نیمروز و در نزدیکی مرز ایران با حضور رئیس جمهوری افغانستان رسما افتتاح شد.

به گزارش تحریریه، در سایه دیپلماسی منفعل دولت حسن روحانی در برابر رفتارهای ضدایرانی برخی همسایگان وابسته، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز با وقاحت تمام بعد از افتتاح سد کمال خان گفت: من‌بعد به ایران در مقابل نفت، آب می‌دهیم.

او تاکید کرد که بعد از این کلید آب هیرمند به دست افغانها بوده و آنچه که در معاهده آب که میان ایران و افغانستان ‌آمده عملی خواهد شد.

سالهای سال است که دلسوزان ایران بارها به عواقب اجرا و افتتاح این سد و رفتار سراسر خصمانه افغانها در این زمینه هشدار می دهند ولی در سایه دیپلماسی بشدت منفعلانه دولت روحانی هیچ کاری در مقابله با این رفتار افغانها نمی شود.

اکنون بنظر می رسد بعد از این رفتار و گفتار اشرف غنی که یادآور تفکرات محمود افغان با ایران است، باید ایران از فاز دیپلماسی خارج و همچون برخورد با انگلیس و آمریکا به فاز برخورد سخت با این رفتار خصمانه وارد شود.

پایان/