تصویر فاتحه خوانی قالیباف بر سر مزار سردار سلیمانی پس از تحویل سال