شهادت افسر پلیس چند ساعت مانده به تحویل سال جدید + عکس