پوستری که سایت رهبر انقلاب همزمان با تحویل سال نو منتشر کرد