خودکشی زیر چرخ های کامیون پس از قتل بی رحمانه همسر

مرد مصری پس از قتل همسرش خود را زیر چرخ های یک کامیون انداخت.

به گزارش گروه ترجمه رکنا، مرد 70 ساله که مدتی با همسرش درگیر بود زماتنی که مقتول از خرید به خانه بازگشت او را با ضربات پی در پی چکش به قتل رساند و در اقدامی هولناک پس از مرگ همسرش خود را زیر چرخ های یک کامیون 50 تنی انداخت و جانش را از دست داد.

به گفته همسایه‌ها، هنگامی که زن از خرید به خانه بازگشت صدای جر و بحث برای دقایقی از داخل خانه شنیده و پس از آن اوضاع آرام شد ولحظاتی بعد مرد که چهره‌اش برافروخته بود ازخانه بیرون رفت و در را پشت سر خود قفل کرد.

به گفته همسایه ها ، دختر خانواده زمانی که وارد خانه شد با جسد مادرش رو به رو شد و پلیس را در جریان ماجرا قرار داد.