شهرخبر

رها سازی لاک‌پشت عظیم‌الجثه در ساحل عسلویه / فیلم

در ویدئو زیر شاهد لاک‌پشت عظیم‌الجثه گیر افتاده در خشکی ساحل شیرینو در منطقه عسلویه خواهید بود که در آبهای خلیج فارس رهاسازی می‌شود.

رها سازی لاک‌پشت عظیم‌الجثه در ساحل عسلویه / فیلم

مردم در ساحل شیرینو در منطقه عسلویه یک لاک پشت بزرگ را که در خشکی گیر کرده بود در آبهای خلیج فارس رها کردند.