فرمانده کل سپاه: دانشگاه علوم پزشکی نباید فقط مصرف‌کننده علوم دیگران باشد