تیپ زمستانی شهرزاد کمال زاده +عکس

شهرزاد کمال زاده با انتشا راین عکس نوشت:

در روزهای آخر اسفند

کوچ بنفشه‌های مهاجر

زیباست 

شهرزاد کمال زاده