علوم پزشکی اهواز: پروتکل‌ها رعایت نمی‌شود؛ احتمال قرمز شدن چند شهرستان دیگر خوزستان وجود دارد | اکنون ۷ شهرستان قرمز و ۹ شهرستان نارنجی هستند