تابلو فرشی جالب از چهره رابعه اسکویی /عکس

رابعه اسکویی تصویر زیر را در صفحه رسمی خود منتشر کرد.

تابلو فرشی جالب از چهره رابعه اسکویی /عکس