تفریحات لاکچری شهرزاد کمال زاده /عکس

شهرزاد کمال زاده تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت: 

خودت را به خودت اثبات ڪن نه دیگران...

شهرزاد کمال زاده