ست زیبای مانتو و شال فریبا نادری /عکس

عکسی که فریبا نادری با مریم سلطانی در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.

دوستی صمیمانه فریبا نادری با بازیگر مشهور + عس