شهرخبر

پزشکان برای واکسن کرونا خانوادگی ثبت نام می کنند؟ | بازتاب ثبت نام خانوادگی پزشکان برای واکسن کرونا

پزشکان برای واکسن کرونا خانوادگی ثبت نام می کنند؟ بازتاب ثبت نام خانوادگی پزشکان برای واکسن کرونا جالب است. در تصویر منتشر شده پزشک می تواند برای همسر، منشی، مسئول دفتر و حتی سایر افرادی که علاقه مند است برای تزریق واکسن ثبت نام کند.

پزشکان برای واکسن کرونا خانوادگی ثبت نام می کنند؟ | بازتاب ثبت نام خانوادگی پزشکان برای واکسن کرونا

پزشکان برای واکسن کرونا خانوادگی ثبت نام می کنند؟ بازتاب ثبت نام خانوادگی پزشکان برای واکسن کرونا جالب است. در تصویر منتشر شده پزشک می تواند برای همسر، منشی، مسئول دفتر و حتی سایر افرادی که علاقه مند است برای تزریق واکسن ثبت نام کند. 

روز گذشته تصویری از صفحه ثبت نام پزشکان برای واکسن کرونا در سایت نظام پزشکی منتشر شد که بازتاب زیادی داشت.

در این تصویر می بینیم که پزشک علاوه بر خودش می تواند برای همسر، منشی، مسئول دفتر و حتی «سایر!» افرادی که علاقه مند است برای تزریق واکسن ثبت نام کند.

در ادامه هم گزینه ای برای واکسن فروشی دارد که پزشک در صورت علاقه می تواند آن را انتخاب کند تا با پرداخت هزینه ای از تعداد بیشتری واکسن برخوردار شود.

کاربری نوشت: «اینا فقط ثبت نام کردن، شلوغش نکنین.»

کاربری هم نوشت: «اگه وزارت بهداشت روند واکسیناسیون رو شفاف می کرد و اسامی افرادی رو که واکسن زدن منتشر می کرد این مشکلات پیش نمی اومد.»

کاربر دیگری نوشت: «این که برای واکسن هم رانت ایجاد شده جای تاسف داره.»