شهرزاد کمال زاده عروس می‌شود /عکس

شهرزاد کمال زاده تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

شهرزاد کمال زاده