شهرخبر

پرس شدن یک پیرمرد زیر چرخ تراکتور+عکس

پرس شدن یک پیرمرد زیر چرخ تراکتور+عکس
این تراکتور پس از برخورد با یک درخت واژگون شد و راننده آن بین درخت و چرخ تراکتور گیر افتاد.

به گزارش ثریا یک پیرمرد ۸۱ ساله که در منطقه مانیسا زیر یک تراکتور واژگون شده گیر افتاده بود با تلاش نیروهای آتش نشان نجات یافت.

این تراکتور پس از برخورد با یک درخت واژگون شد و راننده آن بین درخت و چرخ تراکتور گیر افتاد.

نکته جالب توجه کار نیروهای آتش نشان روحیه دادن یکی از آن‌ها با پیرمرد بود. او در حالی که دست پیرمرد را گرفته بود گفت: نگران نباشید، ما شما را از اینجا بیرون خواهیم آورد. شما آرام باشید. بعد از اینکه از اینجا خارج شدید به مرکز ما بیایید تا با هم چای بخوریم.

تراکتور واژگون شده با جرثقیل و طناب از روی پیرمرد برداشته شد و او به بیمارستان منتقل شد. حال این فرد خوب گزارش شده است.

واژگونی تراکتور روی پیرمرد ۸۱ ساله +عکس
واژگونی تراکتور روی پیرمرد ۸۱ ساله +عکس
واژگونی تراکتور روی پیرمرد ۸۱ ساله +عکس
واژگونی تراکتور روی پیرمرد ۸۱ ساله +عکس
واژگونی تراکتور روی پیرمرد ۸۱ ساله +عکس
واژگونی تراکتور روی پیرمرد ۸۱ ساله +عکس
واژگونی تراکتور روی پیرمرد ۸۱ ساله +عکس
واژگونی تراکتور روی پیرمرد ۸۱ ساله +عکس
واژگونی تراکتور روی پیرمرد ۸۱ ساله +عکس