شهرزاد کمال زاده با ظاهری جذاب و جدید /عکس

شهرزاد کمال زاده تصویر زیر را در صفحه شخصی خود منتشر کرد و نوشت:

شهرزاد کمال زاده

 
اسفند

هنوز

خون پرتقال

از پنجه‌هایت می‌چکد

زمستان تمام می‌شود

هنوز

بغلت

مثل پتو

مرا پیله می‌کند

بهار که بیاید

پروانه‌ات می‌شوم