شهرخبر
مرگ مهندس محمد رضا احمدی خورموجی در پالایشگاه عسلویه

استنشاق گاز سمی در پالایشگاه ششم عسلویه جان مهندس جوان این شرکت را گرفت.

استنشاق گاز سمی در پالایشگاه ششم عسلویه جان مهندس جوان این شرکت را گرفت.

محمد رضا احمدی خورموجی 26 ساله عصر روز گذشته بر اثر استنشاق گاز سمی h2s در ولو پیت واحد ۱۴۲ پالایشگاه ششم عسلویه (پیمانکاری تسدید) آن هم در روز مهندس قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد.