عکس از لنج باری که در سنگ های مرجانی عسلویه به گل نشست

به گل نشستن لنج باری در دماغه نایبند عسلویه را در این عکس می بینید.
به گزارش رکنا، لنج باری چوبی در دماغه نایبند به دلیل نامعلوم در سنگ های مرجانی نایبند به گل نشست.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.