شهرخبر

مجمع تکلیف لوایح پالرمو و CFT را مشخص کرد - نامه نیوز

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهایی شدن پیشنهادات درباره پالرمو و cft در کمیسیون مشترک این نهاد خبر داد.

نامه نیوز