شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#مجلس#رئیسه مجلس#مجلس خبرگان

اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ابقاء شدند

اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ابقاء شدند

اعضای هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری ابقاء شدند