کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس آغاز به کار کرد

رحیم زارع رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی از آغاز به کار جلسات کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی افزود:‌ کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون ویژه جهش تولید با نیازسنجی مسائل روز درنظر درد موضوعات جدید را به اقتضای شرایط جامعه و مسائل اقتصادی بررسی کند.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس ادامه داد: قرار است متناسب با موضوعات روز و با حضور اعضای کمیته از حضور مهمانان و کارشناسان مختلف در حوزه اقتصاد مقاومتی استفاده شود.

زارع در خاتمه گفت که کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس فعالیت و بررسی خود را آغاز کرده و شروع به فعالیت رسمی این کمیته پس از بررسی لایحه بودجه سال 1400 برگزار خواهد شد.