شهرخبر

فهرست ستاد انتخابات ایران تکمیل شد

وزیر کشور ایران با صدور احکامی اعضای ستاد انتخابات را تعیین نمود.