در جلسه مهم وریا غفوری و اسماعیل خلیل زاده چه گذشت؟/ استقلال؛ پیش به سوی آرامش