وریا غفوری از استقلال رفتنی شد ؟ جلسه مهم در باشگاه و جزئیات و نتایج آن