وریا غفوری سرخپوش می‌شود؟ پیشنهاد جالب برای کاپیتان استقلال