شهرخبر

تا آمریکا به برجام بازنگردد ما هم به برجام برنمی گردیم/ امنیت غذایی را در اولویت خود قرار دادیم/ کارآفرینان سربازان بزرگ اقتصاد مقاومتی هستند - خبرگزاری برنا

تا آمریکا به برجام بازنگردد ما هم به برجام برنمی گردیم/ امنیت غذایی را در اولویت خود قرار دادیم/ کارآفرینان سربازان بزرگ اقتصاد مقاومتی هستند

تا آمریکا به برجام بازنگردد ما هم به برجام برنمی گردیم/ امنیت غذایی را در اولویت خود قرار دادیم/ کارآفرینان سربازان بزرگ اقتصاد مقاومتی هستند - خبرگزاری برنا

خبرگزاری برنا