شهرخبر

کسب رتبه 64 کارآفرینی ایران در دولت تدبیر و امید/استفاده از ظرفیت کارآفرینان خلاق و نوآور تنها راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی است - خبرگزاری برنا

کسب رتبه 64 کارآفرینی ایران در دولت تدبیر و امید/استفاده از ظرفیت کارآفرینان خلاق و نوآور تنها راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی است

کسب رتبه 64 کارآفرینی ایران در دولت تدبیر و امید/استفاده از ظرفیت کارآفرینان خلاق و نوآور تنها راه رسیدن به اقتصاد مقاومتی است - خبرگزاری برنا

خبرگزاری برنا