دلیل اقدام هوادار ثروتمند استقلال ؛ علی نامداری چرا به تمرین آبی ها رفت ؟