شهرخبر

شلوغی بازار بندرعباس در اوضاع کرونایی + عکسها - همگردی

با توجه به قیمت های بالای اجناس و کم شدن توان خرید مردم فروشندگان از نبود مشتری و کم شدن قدرت خرید مردم گلایه دارند.

شلوغی بازار بندرعباس در اوضاع کرونایی + عکسها - همگردی

همگردی