شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#ایران#احمدی نژاد

نامه احمدی نژاد به بایدن: آغاز جنگ با ایران شما را به اهدافتان نمی رساند