شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#استقلال#تمرین استقلال

مسببان حضور فرد غیر موجه در تمرین استقلال بررسی می شود