شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#آمریکا#مجلس#مجلس نمایندگان

عکس/ گاری رها شده در ساختمان مجلس نمایندگان آمریکا