رایزنی العبادی با سفیر روسیه؛ بررسی ورود شرکت‌های روسی به عراق