827 کلاس در مدارس تهران غیرایمن هستند/ مشکل اصلی تخریبی بودن سرانه آموزشی در تهران است/ استخدام 4200 نفر طی سال جاری